• Sprawdzony dostawca systemów HR
  • tel. +48 91 48 59 300
  • info@dmz.pl

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kompleksowy system do zarządzania personelem

KARO HRMS to nowoczesny i funkcjonalny system do zarządzania zasobami ludzkimi. Wspiera zarówno specjalistów HR, kadrę zarządzającą oraz szeregowych pracowników.
Dzięki KARO HRMS zyskujesz:

Ograniczenie ilości dokumentów papierowych dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów

Zautomatyzowaną obsługę wielu żmudnych procesów

Gwarancję bezpieczeństwa danych

Znaczący wzrost wydajności Działu Kadr

Spójny, przemyślany, a zarazem przyjazny system realizujący procesy personalne

Kompleksowe narzędzie do zarządzania kapitałem ludzkim w firmie

Efektywne zarządzanie personelem

 

Skuteczne wdrożenie odpowiedniej jakości systemu do zarządzania personelem poza funkcją porządkującą i usprawniającą pracę działów kadrowych przynoszą wiele innych wymiernych korzyści dla całej organizacji. System KARO HRMS charakteryzuje się:

  • Prostotą i intuicyjnością obsługi
  • Dostępem przez przeglądarkę internetową 
  • Krótkim okresem wdrożenia
  • Implementacją procesów personalnych
  • Niezależnością od platformy sprzętowej i bazodanowej 

 

Zapytaj o dedykowaną ofertę dla Twojej firmy

Pracownicy

- dostęp do panelu informacyjnego
- dostęp do danych osobowych i wynagrodzenia
- możliwość generowania elektronicznych wniosków
- dostęp do bazy wiedzy

Menadżerowie

- dostęp do kompletnej informacji o podwładnych
- bieżące raporty i zestawienia
- wsparcie podejmowania decyzji
- możliwość zdalnej obsługi zdarzeń

Dział HR

- narzędzie w codziennej pracy
- automatyzacja, skrócenie czasu obiegu informacji
- odciążenie pracowników z działów HR
- eliminacja dokumentów papierowych

Zarząd

- spójna polityka HR dla całej firmy
- podniesienie efektywności pracowników
- obniżenie kosztów administracji
- poprawa wizerunku firmy

Rekomendacja Gazety Bankowej

Poznaj narzędzie do oceny pracowników dedykowane dla sektora finansowego.

Więcej informacji

Poznaj nasze moduły!

 

Wybierz, czego potrzebujesz. Dzięki modułowej budowie naszego oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi KARO HRMS, masz możliwość stworzenia kompleksowego systemu do zarządzania personelem, zawierającego funkcje dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

#

Portal Pracownika

Moduł samoobsługowy, dzięki któremu każdy pracownik może być aktywnym uczestnikiem procesów personalnych. Oferowana jest również wersja uproszczona Portalu Pracownika na ekrany dotykowe.

#

Portal Managera

Narzędzie wspierające pracowników działu HR w realizacji wielu procesów kadrowych i płacowych. Dzięki przyjaznemu interfejsowi przełożeni mogą samodzielnie wykonywać czynności, które były do niedawna zarezerwowane tylko dla działu kadr.

#

Ocena

Moduł wspomagający procesy związane z oceną okresową pracowników. Dzięki daleko posuniętej parametryzacji narzędzie umożliwia definiowanie kryteriów oceny, stopni oceny, sposobu przeprowadzania oceny oraz formularzy arkuszy ocen.

#

Grafiki

Posiada funkcję budowania grafików czasu pracy dla grup pracowników z możliwością wprowadzania indywidualnych zmian dla pracownika. Narzędzie wyposażone jest również w możliwość rozliczania i bilansowania czasu pracy.

#

Kompetencje

Kompleksowy moduł obejmujący cały proces od opisywania kompetencji, poprzez budowanie arkuszy kompetencji, ocenę kompetencji 90, 180, 270 i 360° aż po tworzenie indywidualnych planów rozwoju pracownika.

#

Delegacje

Umożliwia rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych. System pozwala na zdefiniowanie różnych stawek diet i ryczałtów.

#

Kariera

Zbiór funkcji związanych z procesem awansowania i zarządzania karierami pracowników. Udostępnia funkcje zarządzające ścieżkami kariery, indywidualnymi planami rozwoju i polityką następstw. Moduł ten jest połączony z Oceną Kompetencji i Szkoleniami.

#

Rekrutacja

Moduł wspierający procesy rekrutacji z wykorzystaniem Internetu oraz selekcji kandydatów. Obsługiwany jest cały proces od momentu złożenia zlecenia rekrutacyjnego przez managera aż do momentu skierowania pracownika do zatrudnienia.

#

Szkolenia

Obsługuje całość zagadnień związanych ze szkoleniami w firmie od planowania, budżetowania poprzez organizację aż do rozliczenia szkolenia. Moduł pozwala wybrać najlepszą firmę szkolącą i najlepszego wykładowcę.

Potrzebujesz więcej informacji?