• Sprawdzony dostawca systemów HR

Grafiki

produkt-grafiki-main.jpg

 

W wielu firmach nie ma potrzeby instalacji urządzeń do rejestracji czasu pracy, natomiast jest potrzeba planowania i rozliczania czasu pracy. Moduł Grafiki systemu do zarządzania zasobami ludzkimi KARO HRMS posiada funkcje budowania grafików czasu pracy dla grup pracowników z możliwością wprowadzania indywidualnych zmian dla pracownika. Posiada on również funkcje rozliczania i bilansowania czasu pracy.

 

Każdy kierownik i brygadzista ma możliwość we własnym zakresie planować i rozliczać czas pracy swoich pracowników. Rozliczenie czasu pracy obejmuje czas nominalny, czas przepracowany, nadgodziny w rozbiciu na rodzaje, nieobecności i czas nocny. Czas przepracowany pracownika może być rozdzielony na centra kosztowe, linie biznesowe, grupy produktowe itp.  Po rozliczeniu czasu pracy generowane są składniki wynagrodzeń i transferowane do systemu kadrowo płacowego.

 

Moduł Grafiki pozwala na:

 • planowanie czasu pracy w różnorodnych systemach czasu pracy
 • kontrolę zgodności z prawem pracy
 • ewidencjonowanie absencji
 • rozliczanie nadgodzin, elektroniczne wnioski o nadgodziny, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, odbiory, rozliczanie.
 • bilansowanie i rozliczanie czasu pracy
 • elektroniczne planowanie urlopów i elektroniczne wnioski urlopowe
 • interfejs do systemu kadrowo płacowego, eksport gotowych składników czasowych do wypłaty
 • raportowanie

Rozliczenie czasu pracy obejmuje czas nominalny, czas przepracowany, nadgodziny w rozbiciu na rodzaje, nieobecności i czas nocny. Czas przepracowany pracownika może być rozdzielony na centra kosztowe, linie biznesowe, grupy produktowe itp. Po rozliczeniu czasu pracy generowane są składniki wynagrodzeń i transferowane do systemu kadrowo płacowego.

 

 

 

Przykładowe ekrany modułu

 

 

 • Planowanie grafików

  Planowanie grafików

 • Rozliczenie czasu pracy

  Rozliczenie czasu pracy

 • Szablon grafiku

  Szablon grafiku

Potrzebujesz więcej informacji?