• Sprawdzony dostawca systemów HR

eTeczka

eteczka_karo_hrms_main.jpg

 

eTeczka to moduł systemu do zarządzania zasobami ludzkimi umożliwiający tworzenie elektronicznych akt osobowych, czyli digitalizację dokumentów, które do tej pory były przechowywane w postaci papierowej. eTeczka wspiera także proces archiwizacji zeskanowanych i podpisanych elektronicznie dokumentów oraz automatycznej archiwizacji dokumentów tworzonych przez system. Ułatwia użytkownikom identyfikację skanów i przypisywanie im metadanych (kogo dotyczy dokument, typ dokumentu, data powstania).

 

Dzięki naszej aplikacji wnioski urlopowe, oświadczenia pracownika odnośnie czasu pracy, miesięczne karty czasu pracy, paski płacowe i wiele innych dokumentów będą automatycznie archiwizowane w postaci elektronicznej bez udziału operatora.

 

Elektroniczna teczka osobowa pracownika
– wygoda przechowywania dokumentów -

Elektroniczne akta osobowe to niewątpliwie duża oszczędność czasu pracy działów HR i wygoda dostępu do elektronicznego archiwum. Dodatkowo, pracownicy mogą mieć wgląd w swoje archiwum, a służby kadrowe w archiwa pracowników zależnie od przyznanych uprawnień. Ułatwia to zarządzanie dokumentacją oraz kontrolę dostępu do akt pracowniczych.

Dzięki modułowi eTeczka zyskasz:

Digitalizację papierowych archiwów

Wszystko w jednym miejscu. Poza standardowymi dokumentami, które powinny znaleźć się w części: A, B, C lub D akt osobowych eTeczka pozwala również gromadzić w postaci cyfrowej dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Automatyczny import wniosków elektronicznych do teczek

Każdy wniosek, który zostanie przesłany w systemie do zarządzania zasobami ludzkimi KARO HRMS automatycznie zostanie przeniesiony do odpowiedniej teczki.

Zgodność z rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

eTeczka umożliwia eksport dokumentów dotyczących każdego pracownika wraz z metadanymi w formatach przedstawionych przez Ministerstwo. Unifikacja formatów pozwala na wczytanie tych danych do innego systemu informatycznego w firmie do której przechodzi nasz pracownik oraz do importu do naszego systemu danych, które przyniesie nam z poprzedniego zakładu pracy nowozatrudniony pracownik.

Aktualizacje zgodne ze zmianami prawnymi

Jak w przypadku każdego z naszych narzędzi, również w eTeczce pilnujemy, by wszystkie funkcje były zgodne z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz aby zmiany były wprowadzane na czas.

Potrzebujesz więcej informacji?