• Sprawdzony dostawca systemów HR

Ocena okresowa

produkt-ocena-main.jpg

 

Moduł Ocena okresowa systemu do zarządzania pracownikami KARO HRMS usprawnia proces oceny na wszystkich jego etapach - począwszy od definiowania arkuszy oceny poprzez wypełnienie ich przez oceniających aż po raportowanie. 

 

Program pozwala na przeprowadzanie różnorodnych ocen w dowolnych okresach czasu. Jedną z najczęściej stosowanych ocen jest ocena efektywności pracowników z automatycznym wyliczeniem premii po ocenie i transferem jej do systemu płacowego. Krzywe poziomu premii definiowane są w systemie i podpinane do arkuszy ocen. Po zakończeniu oceny system umożliwia kontrolowanie jakości oceny poprzez weryfikację rozkładu wyników oceny oraz rankingowanie pracowników.

 

Moduł Ocena okresowa obejmuje całość zagadnień związanych z oceną pracowników:

 • definiowanie arkuszy ocen, obszarów, mierników, kryteriów
 • definiowanie dowolnej ilości krzywych premiowych
 • definiowanie celów na najbliższy okres
 • tworzenie osobnych arkuszy ocena dla działów, stanowisk i pojedynczych pracowników
 • import wyników biznesowych z odpowiednich systemów (FK, CRM, MIS)
 • prowadzenie i nadzorowanie procesu oceny, e-maile do oceniających, pilnowanie terminów, ścieżka akceptacji oceny
 • weryfikację jakości ocen wprowadzanych przez oceniających (analiza rozkładu ocen)
 • automatyczne wyliczenie premii i prowizji po zakończeniu oceny
 • automatyczny transfer wyliczonych składników do systemu kadrowo-płacowego
 • dostęp do historii ocen przez pracownika i managera
 • tworzenie rankingu pracowników
 • definiowanie różnych okresów oceny dla różnych grup pracowników

 

 

Przykładowe ekrany modułu

 

 

Potrzebujesz więcej informacji?