• Sprawdzony dostawca systemów HR

Kariera

DMZ - ludzie z pasją do IT

Dołącz do naszego zespołu i pomóż nam ulepszać HR'owy świat!

Nie jesteśmy korporacją i nie chcemy nią być! Z nami nie będziesz narzekał na monotonność przydzielonych zadań, stawiamy na samodzielność i doceniamy kreatywność. W DMZ będziesz miał wpływ na to jak pracujesz i gdzie pracujesz.

Oferujemy
  • elastyczne godziny pracy
  • ciekawe wyzwania zawodowe
  • możliwość ciągłego doskonalenia
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • pracę w stabilnym i interdyscyplinarnym zespole
  • pracę w grupie firm IT o ugruntowanej pozycji rynkowej
Gwarantujemy
  • przyjazną atmosferę
  • imprezy integracyjne
  • nieograniczoną ilość gorącej kawy
Znajdź ofertę dla siebie i aplikuj

Pracując z nami współpracujesz z największymi 
firmami w Polsce i na świecie

 

Naszym celem jest wyzwolenie działów kadr i płac z siermiężnej pracy na
nieefektywnych narzędziach.

#

Specjalista ds. wdrożeń systemu do rozliczania i planowania czasu pracy

praca wymagająca wiedzy na pograniczu IT i organizacji procesów biznesowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:


Twoje dane osobowe przetwarzane są przez DMZ HR sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 193. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum, KRS 0000084449; NIP 8580003946, REGON 810028796, zwana dalej Administratorem lub dmz.pl. Administrator określił zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.


Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę.


Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: poprzez przesłanie oświadczenia na jeden na adres e-mail: info@dmz.pl lub poprzez wysłanie oświadczenia pocztą na adres administratora danych osobowych: DMZ HR sp. z o.o., al. Wojska Polskiego, 71-325 Szczecin   


Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji.


Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.


Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.


Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.


W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: info@dmz.pl

 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Jeśli jednak jesteś zainteresowan(a)y pracą w naszej firmie na stanowiskach merytorycznie związanych z profilem naszej działalności prześlij swoją aplikację. Pamiętaj o dołączeniu informacji o przetwarzaniu danych.


Administratorem danych jest DMZ HR sp. z o.o.. Dowiedz się więcej