• Sprawdzony dostawca systemów HR

Workflow

workflow_main.png

 

Workflow KARO HRMS to narzędzie do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów. Pozwala znacznie zoptymalizować
i usystematyzować szereg procesów zachodzących w firmie w obszarze HR. Obecnie dostępnych jest kilkadziesiąt elektronicznych wniosków, począwszy od wniosku urlopowego poprzez wnioski związane z czasem pracy, oświadczenia pracownika, wnioski związane z benefitami, wnioski o zasiłki i zapomogi oraz wiele innych.

 

Dzięki naszemu narzędziu obieg dokumentów staje się jasny i przejrzysty, a firma oszczędza czas pracowników i papier. Ścieżki obiegu można modyfikować samodzielnie lub z pomocą naszych konsultantów, którzy na życzenie klienta pomogą je sparametryzować.

Workflow KARO HRM oferuje

 

Elastyczność definiowania ścieżki dokumentu

Nasz moduł Workflow pozwala na definiowanie obiegu wielu rodzajów dokumentów, od najprostszych jak wnioski urlopowe czy zasiłkowe, do tych bardziej złożonych.

Monitorowanie obiegu dokumentu

Workflow KARO HRMS umożliwia kontrolę procesu na każdym etapie oraz edycję obiegu dokumentu jeśli zachodzi taka potrzeba.

Automatyczna kontrola terminów

Dzięki naszemu oprogramowaniu możesz mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostaną dostarczone na czas. Workflow pilnuje, aby dokument na każdym etapie obiegu został terminowo rozpatrzony.

Definiowana hierarchia obiegu dokumentacji

Personalizuj etapy obiegu dokumentów indywidualnie do każdego przypadku. Wyznaczaj z poziomu administratora kto odpowiada za poszczególne etapy akceptacji dokumentu.

Uniwersalny standard BPMN

BPMN (ang. Business Process Model and Notation, Notacja i Model Procesu Biznesowego). Dzięki uniwersalności standardu budowanie procesów z naszym narzędziem jest proste i czytelne dla każdego użytkownika.  

Wszystko na czas – Workflow dopilnuje wszystkich terminów za Ciebie!

 


Każdy wniosek, o ile to potrzebne, korzysta z danych kadrowych i płacowych pracowników podpowiadając odpowiednie informacje oraz kontrolując spójność wprowadzonych danych z aktualnym stanem kartotek. Na końcu, po akceptacji przez poszczególnych aktorów procesu, zapisuje informacje w systemie kadrowo-płacowym. Oprogramowanie informuje użytkowników za pomocą e-maila o otrzymaniu wniosku do akceptacji i monituje w przypadku braku decyzji w wymaganym czasie. Operatorzy mają wgląd w stan poszczególnych procesów i mogą reagować na bieżąco jeśli występują opóźnienia.

 

Elektroniczny obieg dokumentów – same korzyści dla Twojej firmy!

 


Nasze narzędzie powstało z myślą o usprawnieniu codziennych procesów zachodzących w firmie. Dzięki elastyczności rozwiązania służy ono do definiowania obiegu różnego rodzaju dokumentów. Elektroniczny obieg dokumentów to nie tylko przyspieszenie firmowych procesów, lecz także wygoda wglądu do dokumentów w formie elektronicznej oraz optymalizacja papierowego archiwum.

 

Potrzebujesz więcej informacji?