• Sprawdzony dostawca systemów HR
 • tel. +48 91 48 59 300
 • info@dmz.pl

Delegacje

produkt-delegacje-main.jpg

 

Nowoczesny moduł Delegacje systemu do zarządzania personelem KARO HRMS to rozwiązanie do obsługi delegacji krajowych i zagranicznych. Aplikacja usprawnia procesy związane z inicjowaniem, akceptowaniem i rozliczaniem podroży służbowych.

 

System pozwala na zdefiniowanie różnych stawek diet i ryczałtów dzięki czemu możliwe jest rozliczenie nie tylko podstawowych przypadków ale również m.in:

- delegacji z wykorzystaniem różnych stawek w zależności od miejscowości docelowej lub od terminu delegacji

- delegacji w trakcie których została zmieniona ustawowa stawka diety.

 

Obsługa delegacji rozpoczyna się od wystawienia wniosku - Polecenia wyjazdu służbowego określającego miejsce i cel delegacji, planowany przebieg podróży oraz wykorzystywane środki lokomocji.

We wniosku może być dodatkowo zawarty wniosek o zaliczkę (wraz ze wstępną kalkulacją kosztów) oraz wniosek o wykorzystanie samochodu prywatnego w celach służbowych (system umożliwia również prowadzenie ewidencji często wykorzystywanych pojazdów pracowników).

Dzięki modułowi Delegacje rozliczanie podróży staje się bardziej przejrzyste, ponieważ każda transakcja może być śledzona a uproszczona procedura zwrotu kosztów skraca czas rozliczenia podroży służbowej i poprawia satysfakcję pracowników. 

Z modułem Delegacje zyskujesz:

 • oszczędność czasu
 • większą kontrolę nad wydatkami
 • terminowość rozliczeń
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w proces rozliczania delegacji 

 

Przykładowe ekrany modułu

 
 • Zestawienie delegacji

  Zestawienie delegacji

 • Polecenie wyjazdu służbowego

  Polecenie wyjazdu służbowego

Potrzebujesz więcej informacji?