• Sprawdzony dostawca systemów HR
  • tel. +48 91 48 59 300
  • info@dmz.pl

Kadry Płace

piloga_main.jpg

 

Wielojęzyczny, uniwersalny system kadrowo-płacowy P&I LOGA, który powstał w ścisłej współpracy ze specjalistami do zarządzania kadrami. Charakteryzuje się łatwością dostosowania do specyfiki branżowej, co z pewnością czyni pracę działów personalnych łatwiejszą.

Od 17 lat na polskim rynku.

 

System do kadr i płac P&I LOGA na polskim rynku to efekt blisko 17-letniego partnerstwa naszej firmy z wiodącym w Europie dostawcą rozwiązań HR, firmą P&I A.G. W wyniku tej współpracy zarówno funkcjonalność, jak i cena za system płacowy, zostały dostosowane do wymagań polskiego rynku.

15 000 firm

korzysta z aplikacji LOGA, w tym największe globalne przedsiębiorstwa i instytucje

 

5 000 000 wynagrodzeń

miesięcznie oblicza program kadrowo płacowy P&I LOGA

Wybrane funkcje P&I LOGA:

Rozliczenia wsteczne - mechanizm automatycznej korekty wstecznej

Możliwość rejestracji zaległych dokumentów (np. podwyżka, zwolnienie lekarskie) po "zamknięciu miesiąca". Mechanizm powoduje ponowne uruchomienie procesu "nie nadpisując" bieżącego rozliczenia. Różnice wynikające z korekt są uwzględniane przy bieżącej wypłacie (informacja na pasku wygrodzenia).

Workflow - definiowanie i realizacja procesów

Mechanizm, który ułatwia użytkownikowi obsługę określonych procesów kadrowych przy zachowaniu zdefiniowanych przez administratora ścieżek przepływu danych. Z modulem Workflow, użytkownik systemu prowadzony jest "krok po kroku" przez kolejne etapy danego procesu z zachowaniem odpowiedniej kolejności.

Generator raportów - dowolny raport od ręki

Narzędzie za pomocą którego można zdefiniować raport zawierający dowolną informację kadrowo-płacową przechowywaną w systemie. Dzięki niezwykle elastycznemu generatorowi raportów użytkownik może zestawić wszelkie dane zawarte w systemie kadrowo płacowym.

Nowoczesne i wygodne rozwiązania

Poznaj moduły systemu kadrowo-płacowego P&I Loga

Jeden system, wiele możliwości! Nasze oprogramowanie do kadr i płac to nie tylko jeden, bazowy silnik, lecz także dodatkowe narzędzia, które pomogą zautomatyzować Twoje codzienne obowiązki. Rozliczaj czas pracy, generuj raporty, wysyłaj paski płacowe mailem i zarządzaj zamykaniem miesiąca z dodatkami P&I Loga!

Dodatkowe mechanizmy wspomagające
obsługę systemu kadrowo-płacowego:

 

Ulubione

Tworzenie indywidualnych widoków przeglądania danych.

Wyszukiwarka

Możliwość wyszukiwania danych według wybranych kryteriów.

Historia zmian

Pełny wgląd do historii wykonanych operacji.

Pola obowiązkowe

Mechanizm wymuszający pełne wypełnienie ekranu.

Pola słownikowe

Możliwość definiowania pól z zdeklarowanymi wartościami.
 

Auto-weryfikacja

Kontrola poprawności wprowadzanych danych.
 

Przypomnienia

Wbudowany mechanizm przypomnień czynności kadrowych.

Protokół zmian

Raport zmian na potrzeby kontrolingu i audytów.
 

System P&I LOGA oferuje również zestaw funkcji bazowych:
 
  • Zintegrowane rozwiązanie bez wewnętrznych interfejsów
  • Przegląd danych w generatorze raportów i analiz
  • Jednolity interfejs użytkownika
 
 
  • Dowolne definiowane procesy pracy
  • Integracja z MS Office
  • Możliwość konfiguracji firm typu holdingowego
 

ODKRYJ elementy systemu do płac P&I LOGA

img

Elastyczność

Aplikacja dostosowuje się do wymagań użytkownika lub specyfiki jego branży.

img

Nowoczesność

Zastosowano najnowsze technologie informatyczne współpracujące z zasobami IT klienta

img

Ergonomia i komfort pracy

Przyjazny system pomocy użytkownikom oraz czytelny interfejs. Zintegrowany mechanizm workflow umożliwia pracę w trybie obsługi procesów kadrowych, prowadząc użytkownika przez kolejne etapy.

img

Skalowalność

Aplikacja bez problemu dopasuje się do wielkości i struktury organizacyjnej klienta.

img

Wielojęzyczność

Jednoczesna obsługa wielu popularnych języków europejskich.

img

Ochrona danych

Rozbudowane mechanizmy ochrony danych i zarządzania dostępami.

img

Analiza danych i gen. raportów

Zautomatyzowana analiza danych. Generowanie nawet bardzo złożonych raportów według kryteriów określonych przez użytkownika.

img

Inteligentne zarządzanie danymi

Aplikacja przechowuje tylko niezbędne dane (nie dubluje ich) i umożliwia ich łatwy podgląd.

img

Stały rozwój

Nowe wersje min. co kwartał - zgodność z prawem oraz bezpieczeństwo i funkcjonalność - większe możliwości.

img

Zgodność z przepisami

Aplikacja jest zawsze "na bieżąco" z najnowszymi przepisami i wymaganiami.

img

Wielopodmiotowość

Obsługa firm typu holdingowego, składających się z wielu podmiotów.

img

Łatwe wdrożenie

Współpracuje z wieloma platformami informatycznymi, systemami ERP, czy bazami danych.

Potrzebujesz więcej informacji?