• Sprawdzony dostawca systemów HR

Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

 

 

  • I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma DMZ HR ( dawniej DMZ-Chemak) sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 193. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum, KRS 0000084449; NIP 8580003946, REGON 810028796, zwana dalej Administratorem lub dmz.pl.

 

  • II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 

- Email: info@dmz.pl

- Poczta: DMZ HR sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 193, 71-325 Szczecin

 

  • III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym dmz.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację użytkownika, etc.

 

  • IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

Do realizacji zapytania/usługi niezbędne są dane: email, imię i nazwisko, nazwa firmy oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia otrzymanie informacji handlowych. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.

Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

 

 

Na tej witrynie używamy plików cookie

Cookies to małe pliki tekstowe umieszczane w Twojej przeglądarce, służące do rejestrowania niewielkich porcji informacji. Służą do rejestrowania krótkich, spersonalizowanych informacji o użytkowniku witryny, takich jak informacja o kluczu sesji użytkownika, wymagana do podtrzymania statusu zalogowania do serwisu, ale również informacji o historii i czasie przeglądania witryny.

Cookies nie służą zapisywaniu danych osobowych użytkownika!

DMZ HR korzysta z plików cookie, żeby pozyskać informacje dotyczące działania strony dmz.pl. Ponadto pliki cookie wykorzystujemy, aby poszerzyć wiedzę na temat oferowanych przez nas produktów, między innymi w celu poprawy ich ergonomii i dalszego rozwoju. Dane pozyskane przez dmz.pl są wykorzystywane tylko przez właściciela portalu, firmę DMZ HR sp. z o.o. i nie są przekazywane innym podmiotom.

Wykorzystujemy oprogramowanie Google Analytics. Nasza witryna zamieszcza w przeglądarce użytkownika kod umożliwiający zbieranie danych statystycznych o naszej witrynie. W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu tych danych wyłączając obsługę plików cookie w swojej przeglądarce.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom kontrolowanie obsługi plików cookie. Najczęściej funkcje te znajdują się w opcjach/preferencjach/narzędziach przeglądarki internetowej.

Informujemy, że wyłączenie obsługi cookies na stronie może pogorszyć ogólną jakość witryny, lub ograniczyć jej funkcjonalność.

  • V. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora  w celu realizacji odpowiedzi na złożone zapytanie w szczególności:
Świadczenia usług drogą elektroniczną:

 

- Rejestracja konta użytkownika.
- Kontaktu pomiędzy stronami.


Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie
oferty oraz zarządzanie aktywnością.
Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

  • VI. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez dmz.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

  • VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

  • VIII. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:


- Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
- Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
- Usunięcia danych.
- Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
- Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
- W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.


Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:


- Drogą elektroniczną na adres: info@dmz.pl
- Na adres: DMZ HR sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 193, 71-2325 Szczecin  
- Osobiście w siedzibie Administratora.


Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

 

  • IX. Organ nadzorczy i skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do właściwego organu nadzorczego.