• Sprawdzony dostawca systemów HR

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

Rejestracja i rozliczanie czasu pracy

 

Nowoczesny, funkcjonalny system do planowania i rozliczania czasu pracy. Z P&I LOGA Time Management zrobisz to szybko i sprawnie dzięki wielu opcjom, które skutecznie odciążają pracę działów kadrowych. Rejestruj, rozliczaj i kontroluj czas pracy bez zbędnych obciążeń.

 

 

Czym jest aplikacja RCP P&I LOGA Time Management?

 

Na rynku wygra ten, kto osiągnie więcej w jak najkrótszym czasie.
Żadna firma nie może pozwolić sobie na marnowanie tego cennego zasobu.
Wykorzystanie czasu należy ściśle kontrolować – zwłaszcza w odniesieniu do personelu Twojej firmy.

Aplikacja do gospodarki czasem

Jest to aplikacja, która daje możliwość skutecznej gospodarki czasem pracy obejmująca planowanie, rejestrację, rozliczanie i analizę czasu pracy.

Narzędzie automatyzacji

To nowoczesne narzędzie informatyczne wyposażone w zestaw funkcji, które automatyzują i przyśpieszają wiele procesów, związane z zarządzaniem czasu pracy.

Jeden z modułów w tandemie

To sposób na uzyskanie efektu synergii poprzez współpracę modułu Time Management z systemem kadrowo-płacowym P&I LOGA. Mowa tu o unikalnym połączeniu funkcji ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy.

Gwarancja zgodności z przepisami

P&I LOGA Time to gwarancja zgodności Twoich decyzji z aktualnymi przepisami.

Funkcje systemu do ewidencji czasu pracy P&I LOGA Time:

 

Parametryzacja

Ogromne możliwości w zakresie definiowania systemów czasu pracy, które gwarantują pełne odzwierciedlenie warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Planowanie

System wsparcia dla planowania harmonogramów, umożliwiający włączenie kierowników produkcji w proces rozliczenia czasu pracy.

Rejestracja

Współpraca z każdym rodzajem urządzeń rejestrującym czas pracy. Przejrzysta ewidencja czasu wejść i wyjść.

Kontrola dostępu

Zarządzanie strefami oraz profilami dostępu bezpośrednio z systemu kadrowego.

Automatycznie przetwarzanie

Automatyzacja wieluprocesów związanych z rozliczeniem czasu pracy w firmie. M.in.: dopasowanie zmian rob. na bazie odczytów pracownika, automatyczne generowanie dodatków, automatyczne bilansowanie.

Rozliczanie kosztów

Możliwość automatycznego rozliczania kosztów według miejsca ich powstawania. Automatyczne generowanie składników wynagrodzeniaw podziale na MPK (centra kosztowe).

Rozliczanie projektów

Możliwość rozliczania czasu pracy w projektach (także w połączeniu z rozliczeniem kosztów) z dokładnością do pojedynczych działań.

Zarządzanie nadgodzinami

Elastyczny system dodatków; Kontrola limitów nadgodzin; Możliwość prowadzenia dowolnych sald.

Bilansowanie czasu pracy

Ułatwione bilansowanie czasu pracy w ramach okresu rozliczeniowego.

Przekazywanie danych

Jednolita baza danych z systemem kadrowo-płacowym LOGA gwarantuje stały dostęp do aktualnych danych i brak uciążliwych importów i synchronizacji.

Samoobsługa pracowników

Dostęp do aktualnych informacji o harmonogramach swoich i innych członków zespołu, czasie pracy i absencjach. Obiegi elektronicznych wniosków o absencje, nadgodziny, wyjścia prywatne, odpracowania i zamiany godzin pracy.

Analizy

Nieograniczone możliwości analizy wszystkich aspektów rozliczenia czasu pracy w oparciu o rozbudowany generator raportów oraz zestaw gotowych.

Potrzebujesz więcej informacji?