Systemy do zarządzania czasem pracy

 

plloga-czas-pracy.png

karoHrms.png

 
 

Kompleksowy system do rejestracji i rozliczania czasu pracy dedykowany działom kadrowo płacowym

Prosty w obsłudze system do planowania i rozliczania czasu pracy dedykowany dla menagerów wszystkich szczebli

 

Dlaczego mamy dwa systemy do zarządzania czasem pracy?

Ponieważ nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania!


Co więcej !?

Oba systemy są w pełni zintegrowane i mogą pracować w tandemie, wzajemnie się uzupełniając.


Pozwól, że wyjaśnimy Ci jak funkcjonują nasze systemy.

Wybierz P&I Loga Time Management, jeśli szukasz rozwiązania do zautomatyzowania
i usprawnienia rozliczania czasu pracy

 

Więcej o P&I Loga TM

 

w pełni konfigurowalny system przeliczenia czasu pracy

definiowanie własnych składników czasowych

zbieranie danych statystycznych, kontrolingowych

możliwość tworzenia własnych zasad rejestracji

rozbudowany system raportowania

elastyczny interfejs do systemu kadrowo-płacowego (zintegrowany w ramach jednej bazy danych aplikacji)

Jeśli w Twojej firmie kierownicy/mistrzowie/ brygadziści mają problemy z tworzeniem harmonogramów czasu pracy wybierz system KARO HRMS GRAFIKI.

 

Więcej o KARO HRMS GRAFIKI

wspomaganie planowania i kontrole zgodności z prawem

nacisk położony na sprawne i elastyczne zarządzanie załogą i minimalizację czasu związanego z planowaniem pracy

zintegrowany system planów urlopowych, wniosków urlopowych i innych absencji, pozwalający na kontrolę dostępności pracowników

system automatycznego rozliczania czasu pracy i nadgodzin

elektroniczne wnioski o absencję, nadgodziny, odbiory, wyjścia prywatne i odpracowania

kwalifikacja czasu pracy na MPK, nośniki kosztów, itp.

Potrzebujesz więcej informacji?