Praca zdalna w czasie kwarantanny – czy można pracować na kwarantannie?
  • Sprawdzony dostawca systemów HR

Aktualności

Praca zdalna w czasie kwarantanny – czy można pracować na kwarantannie?

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań, czy pracownik może pracować zdalnie podczas kwarantanny lub izolacji.

Jak czytamy w oświadczeniu ZUS na stronie rządowej gov.pl, „niemożność wykonywania pracy, przez osobę odbywającą obowiązkową kwarantannę, jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby (…) dla celów wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby”. W takim przypadku do wypłaty świadczeń nie jest potrzebne zwolnienie lekarskie – decyzja inspektora sanitarnego o konieczności odbycia kwarantanny jest podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby lub opieki nad chorym dzieckiem. Świadczenie za odbywanie kwarantanny lub izolacji wynosi 80% pełnego wynagrodzenia, tak samo jak w przypadku świadczeń za czas choroby pracownika.

Coraz więcej pracowników wykazuje jednak chęć wykonywania pracy podczas kwarantanny lub izolacji. Czy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami?

Według stanowiska ZUS okres, podczas którego pracownik przebywa na kwarantannie, w takim przypadku nie jest jednoznaczny z niezdolnością do pracy z powodu choroby - „kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, u której nie stwierdzono zakażenia chorobą zakaźną, a która była narażona na takie zakażenie”. Oznacza to, że pracownik może pracować zdalnie podczas kwarantanny - wystarczy, że nie przystąpi do pobierania świadczenia chorobowego na rzecz otrzymywania pełnego wynagrodzenia za wykonywane czynności służbowe w formie zdalnej, o ile istnieje możliwość telepracy. Te same zasady dotyczą pracowników poddanych izolacji (czyli odosobnieniu osób posiadających pozytywny wynik na obecność koronawirusa SARS-CoV-2) – jeśli taka osoba wyraża chęć pracowania zdalnie i czuje się na siłach, pracodawca może wyrazić zgodę na wykonywanie czynności służbowych. W obu przypadkach pobieranie pełnego wynagrodzenia wiąże się z rezygnacją z pobierania świadczenia chorobowego.

Kwestie związane z pracą zdalną podczas kwarantanny i izolacji będą jednoznacznie uregulowane w uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 roku ustawie będącej obecnie w toku prac legislacyjnych.

 

żródło:

https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-zus-w-sprawie-pracy-zdalnej-w-okresie-kwarantanny

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji

 


Newsy

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Zdrowych, ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy firma DMZ!

Płaca minimalna 2021. Ile wyniesie pensja netto i brutto w 2021 roku.

W 2021 roku płaca minimalna ulega kolejnej podwyżce. Zobacz ile wyniesie minimalne wynagrodzenie krajowe brutto i netto oraz stawka godzinowa na 2021 rok.

Praca zdalna w czasie kwarantanny – czy można pracować na kwarantannie?

Czy pracownik może pracować zdalnie podczas kwarantanny lub izolacji? W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej pytań o pracę zdalną w czasie kwarantanny.